Els boscos front el canvi climàtic, amb Carles Gracia

Print Friendly, PDF & Email

El canvi climàtic pot tenir diversos impactes en els boscos, alguns dels quals ja s’observen i altres que es preveuen en un futur pròxim. L’augment de les temperatures mitjanes i els canvis en els patrons de precipitació poden provocar sequeres més freqüents i intensificades. Això pot afectar negativament la salut dels arbres, ja que poden experimentar estrès hídric i reducció del creixement.
Les temperatures més altes poden crear condicions més favorables per al desenvolupament de malalties i plagues, ja siguin causades per fongs patògens o per la proliferació d’insectes, que poden debilitar o matar els arbres. Alhora, temperatures més altes i menor humitat poden augmentar la freqüència i intensitat dels incendis forestals, que poden tenir conseqüències devastadores per a la vegetació i la fauna, i que també poden afectar la qualitat del sòl. Amb temperatures canviants les espècies d’arbres podrien trobar-se fora del seu rang de distribució tradicional, cosa que pot afectar la composició i la estructura dels boscos, i em conseqüència, en la biodiversitat associada.
En resum, el canvi climàtic pot tenir una ampla gamma d’impactes en els boscos que poden tenir conseqüències significatives per a la salut dels ecosistemes forestals, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que proporcionen. Per parlar-nos de com es poden abordar els reptes que afecten els boscos i els arbres avui ens acompanya el biòleg Carles Gràcia.

Imatge: Wikimedia Commons