Com mitigar el canvi global? amb Jaume Terradas

Print Friendly, PDF & Email

L’èxit de l‘espècie humana en extreure recursos del medi i reduir la mortalitat ha permès un ràpid creixement de la població. El 1800, no arribàvem a 1.000 milions de persones. El 1925, ja érem 2.000, havíem doblat. Entre aquesta data i el 2.000 (75 anys) la xifra es va multiplicar per 3. I l’any passat, el 2023 vam arribar als 8.000 milions.
Però aquest augment de població pressiona per obtenir recursos i fa créixer la nostra pròpia vulnerabilitat davant el canvi de les condicions en què ens hem desenvolupat com a humans, l’emergència climàtica, el canvi global. En temps històrics situacions semblants i crisis es donaven a escala regional. Avui això ocorre a escala global.
Els humans som pitjor que una plaga de llagostes perquè no només deixem enrere la desolació perquè arrasem amb el menjar, sinó que deixem muntanyes de residus arreu i hem ocupat tot l’espai.
Aquestes reflexions són extretes del llibre Biografia del món. De l’origen de la vida al col·lapse ecològic, de Jaume Terradas. Compartim reflexions amb l’autor, impulsor del CREAF.

Imatge: Wikimedia commons