Una Agenda 2030 per a Sarrià

Print Friendly, PDF & Email

Avui parlarem de l’Agenda 2030, un pla d’acció per avançar cap a una societat global més inclusiva, pròspera, justa i sostenible, que defineix 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS). Va ser aprovada el 2015 pels 193 membres de Nacions Unides.
Els ODS són una iniciativa global per abordar els reptes socials, econòmics i ambientals més urgents del nostre temps i incideixen en cinc esferes d’importància crítica de l’Agenda, les anomenades 5 P: persones (people), pau (peace), planeta (planet), prosperitat (prosperity) i aliances (partnership).
L’execució dels ODS és liderada pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i col·laboren altres agències de les Nacions Unides. I, perquè no quedi en paper mullat la proposta d’acarar els reptes socials, econòmics i ambientals a què ens enfrontem, demanen la implicació d’organitzacions internacionals, nacionals i locals, com també empreses, universitats i societat civil… tothom que vulgui promocionar-los i treballar per aconseguir-los a través de campanyes, iniciatives i projectes.
La proposta va arribar a Europa, a Espanya el 2017, Catalunya el 2019, a l’AMB i a Barcelona el 2020. A Barcelona es van adaptar generant un llistat de fites, amb estratègies i plans municipals per fer possibles les fites. I des de l’Associació Veïnal de Sarrià el 2021 van recollir el guant llançat per l’ONU a partir de les propostes de ciutat, i van ser molt eficients amb la mètodologia àgil.

L’Ajuntament de Barcelona va atorgar un dels Premis Agenda 2030 de Barcelona a l’AVS “per aplicar a escala de barri l’A2030, un pla d’acció propi per divulgar i aconseguir que el veïnat faci seus els 17 ODS“.
Perquè ens parlin de la proposta veïnal tenim amb nosaltres a tres persones de l’Associació Veïnal de Sarrià: Eva Ceano-Vivas, Elsa Corominas i Jordi Bosch.

Més informació
Pla de Futur de Sarrià 2010-2020
Recull sobre l’Agenda 2030 a Sarrià a l’AVS
L’Agenda 2030 i els ODS
Seguiment dels ODS a l’Idescat
Premis Agenda 2030 – Ajuntament de Barcelona – notícia a betevé.