Eduard Fontserè i Riba, meteoròleg, amb Montserrat Busto

Print Friendly, PDF & Email

Avui parlarem d’un científic barceloní: Eduard Fontserè i Riba, que va néixer l’1 de març de 1870 i va morir també a Barcelona, el 18 de setembre de 1970. Va ser un pioner en treballar, investigar, ensenyar, crear escola, inventar infraestructures i dirigir institucions no només d’interès científic, sinó també ciutadà.
Llicenciat en Ciències, especialitat Física i doctor en ciències fisicomatemàtiques, va ocupar les càtedres de Geodèsia, Mecànica Racional i Geodèsia i Astronomia a la Universitat de Barcelona. Quan l’ajuntament de Barcelona va encomanar a Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) de fixar l’hora oficial, Fontserè va ser el director del Servei Horari entre 1894 i 1961.
En ser acadèmic de la RACAB Fontserè va presentar un projecte d’observatori astronòmic al cim del Tibidabo, posat en pràctica en construir-hi l’Observatori Fabra, d’on va acabar essent director de la Secció Meteorològica i Sísmica de l’Observatori Fabra (1912-1962). I va impressionar la primera radiografia a l’Estat.
Però pel que parlarem avui és per la seva faceta de meteoròleg. En aquest camp, va organitzar la Xarxa Pluviomètrica de Catalunya, establir l’observatori meteorològic del Turó de l’Home; amb l’ajuda de l’IEC, va crear l’Estació Aerològica de Barcelona, cèl·lula inicial del Servei Meteorològic de Catalunya, la seva gran obra, que dugué a terme sota la protecció de l’IEC i la Mancomunitat de Catalunya.
Perquè ens parli de la seva tasca i del seu llegat, avui tenim Montserrat Busto, de l’Equip de Canvi Climàtic, del Servei Meteorològic de Catalunya, que va recopilar el relat de Fontserè sobre els darrers dies del Servei Meteorològic de Catalunya.

Més informació
Servei Meteorològic de Catalunya (smc.meteocat@gencat.cat)
Recuperació històrica d’un tall de veu del Dr. Eduard Fontserè (1970)
FENOCAT, la xarxa fenològica de Catalunya (fenocat.meteocat@gencat.cat)
Notes d’estudi i memòries (1921-1939)
Batllo, J, Busto M (2017): 1939: els núvols confiscats. Relat d’Eduard Fontserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya. Publicacions de la Presidència, IEC, 150 pàgs.
Eduard Fontserè i Riba, Butlletí de la Recerca a Catalunya (núm 160, set 2020)
Eduard Fontserè i Riba (1870-1970), Associació Catalana de Meteorologia
Els senyals horaris de la ràdio (Fenòmens naturals, 13/02/2021)
Eduard Fontserè i Riba, RACAB

A la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona