Emergència climàtica, alimentació i vida saludable

Print Friendly, PDF & Email
La nostra salut i la del planeta estan íntimament relacionades i, per tant, si volem preservar la nostra vida, cal que comencem per garantir la vida del planeta. L’esperança de vida d’Espanya és una de les més altes del món, però no es tracta de viure més, sinó de garantir una vida saludable. En el segle XIX i principis del XX, les malalties prevalents eren les infecto-contagioses. Avui, predominen les malalties cròniques: càncer, cardiovasculars, diabetis, obesitat… totalment relacionades amb els nostres hàbits de vida i de consum, que provoquen al seu torn l’emergència climàtica. El nostre model de consum i mobilitat afavoreix l’escalfament global dels ecosistemes pels gasos d’efecte hivernacle, produïts per la crema de combustibles fòssils, però també per l’explotació del sòl, l’eliminació de boscos i la cria intensiva de bestiar. Per garantir la nostra salut i la del planeta és imprescindible revertir el nostre model de consum, transport i alimentació; modificar les fonts d’energia i la manera com ens alimentem. Substituir productes animals per productes vegetals, que són més saludables i tenen menor impacte climàtic, redundarà en la reducció d’aquestes malalties cròniques com també el deteriorament dels ecosistemes per una menor contaminació, escalfament i desforestació, que han estat fortament relacionats amb el sorgiment de nous virus. Per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres l’epidemiòleg Carlos Alberto González Svatetz, investigador emèrit de l’Institut Català d’Oncologia.