Transició energètica, amb Ignasi Casanova

Print Friendly, PDF & Email

Hem passat l’estiu i la tardor més calorosos mai enregistrats. Cada any, cada mes supera l’anterior. Els fenòmens climàtics extrems són més freqüents i la biodiversitat està en risc. I tot és fruit de les accions humanes, que hem alterat l’equilibri natural del planeta a un ritme alarmant.
António Guterres, secretari general de l’ONU: «La humanitat ha obert les portes de l’infern»
Un dels principals factors que contribueixen a l’emergència climàtica és l’ús excessiu d’energies fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural per satisfer les nostres necessitats energètiques. Aquesta dependència de combustibles contaminants ha augmentat les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), que atrapen el calor a l’atmosfera i causen l’escalfament global.
Però potser no tot està perdut. Els humans també tenim la capacitat de fer canvis significatius per mitigar l’impacte de l’emergència climàtica.
Avui tenim a Ignasi Casanova, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fa classes de geoquímica ambiental i de ciències planetàries. Els darrers anys ha centrat la seva recerca en estudis de captura i emmagatzematge de CO2.

Més informació

https://cosirirepuntejar.net/2023/09/sobre-la-crisi-climatica
https://cosirirepuntejar.net/2023/09/a-tenir-en-compte