El neolític a la península Ibèrica, amb Alejandro Sierra

Print Friendly, PDF & Email

En els vessants fèrtils dels rius del Pròxim Orient, a les terres que més tard serien conegudes com el Creixent Fèrtil, fa uns 12.000 anys, es va posar en marxa una transformació silenciosa que canviaria la història de la humanitat. Durant els mil·lennis previs, en l’etapa més llarga de la nostra història, els humans havien viscut com caçadors-recol·lectors, seguint els cicles de la natura, cercant aliments i refugi.
Just després de la darrera glaciació, amb el canvi climàtic natural d’aleshores, va canviar la forma amb què els humans interactuaven amb la natura. Es van seleccionar llavors de blat, ordi i lleguminoses per ser plantades i cultivades. Al mateix temps, animals salvatges es van tornar més dòcils sota càlculs humans i es van convertir en bestiar que pasturava al costat dels camps.
Aproximadament al mateix temps, a les ribes del Huáng Hé (riu Groc) i Yangtsé (riu Blau), en el territori de l’actual Xina ancestral, els primers agricultors van cultivar melca (sorgo) i al SE asiàtic, arròs. Pocs mil·lennis més tard, a els valls de Tehuacán a Mesoamèrica es van començar a cultivar blat de moro i mongeta. I les patates als Andes. Així, de manera independent, va irrompre el neolític a tres continents.
El neolític, una època de canvi irreversiblement lligada al sòl i el seus fruits. La transició de societats caçadores-recol·lectores a agrícoles, amb la domesticació de plantes i animals, va comportar la sedentarització. I va anar associada també a l’ús de la ceràmica i eines de pedra polida. L’etapa va marcar un canvi fonamental en la història de la humanitat, establint les bases de la civilització moderna. Aquesta transició no només va transformar la forma de viure de l’home, sinó que va obrir la porta a una nova era d’organització social, tecnològica i cultural en la història humana. Del Creixent Fèrtil, el neolític es va estendre, els nous pagesos es van distribuir fins a colonitzar pràcticament tot el planeta, canviant el comportament dels antics habitants de cada indret.
A la península Ibèrica, les proves arqueològiques indiquen que la transició al Neolític va tenir lloc ara fa aproximadament fa uns 8.000 anys.
L’aparició de comunitats agrícoles i la domesticació d’animals va tenir lloc de manera gradual i va ser influïda per factors climàtics, geogràfics i culturals. Per explicar-nos com van ser els primers grups de ramaders a al península Ibèrica tenim amb nosaltres a Alejandro Sierra Sáinz-Aja.