La ciutat amagada, amb Rosina Vinyes

Print Friendly, PDF & Email

Des dels seus orígens històrics, la fortuna de Barcelona ha estat estretament lligada a la seva ubicació geogràfica privilegiada i als recursos naturals que l’envolten. La posició costanera de la ciutat ha jugat un paper crucial en el seu desenvolupament, proporcionant-li accés al comerç marítim i convertint-la en un important centre comercial i cultural al llarg dels segles. Al seu torn, la íntima relació entre els habitants de Barcelona i el seu entorn natural, incloent-hi terres fèrtils, rius i aqüífers, ha donat forma a la seva identitat urbana i ha estat fonamental per al seu creixement i prosperitat. Aquesta connexió profunda amb la terra i el subsol ha dotat a Barcelona d’una base sòlida per a la seva evolució històrica i el seu desenvolupament com a una de les grans ciutats del Mediterrani.
A Barcelona, una ciutat amb una rica història que coexisteix amb el seu creixement modern, es poden observar importants transformacions en certes característiques de la seva configuració urbana i en l’organització de l’espai públic. Des de fa un segle, la utilització del subsol s’ha convertit en una realitat comuna en la vida urbana. Aquesta infraestructura oculta té rellevància en qüestions que afecten a tota la comunitat. Hi trobem infraestructures públiques: aigua neta i aigua bruta, electricitat i internet, refugis en temps de guerra… I també infraestructures particulars, com ara soterranis, magatzems, pàrquings, gimnasos, habitatges… Però, mentre que en la superfície hi ha una atenció especial a la composició urbana, en el subsol el desordre formal i funcional no passa el mateix.
Per parlar d’urbanisme subterrani tenim amb nosaltres a l’arquitecte Rosina Vinyes.